شرح پکیجهای تولید قارچهای خوراکی

روش پرورش قارچ دکمه ای :

 

کلیه قارچها در دومرحله رشد می کنند:

1)     مرحله رویشی یا اسپان ران

2)     مرحله زایشی یا مرحله بارگیری

در این قسمت در مورد قارچ دکمه ای صحبت خواهد شد :

 

مر حله اسپان ران:

1)     طول دوره : این مرحله 20 روز طول می کشد.

2)     دما :  باید روی 25 درجه سانتیگراد تنظیم گردد.

3)     رطوبت :  در حدود 75 درصد فیکس گردد.

4)     نور :  کاملا تاریک

5)     تعداد تعویض هوا : 1 تا 2 بار در روز

 

مرحله زایشی:

1)     طول دوره : 40 روز

2)     دما : 18 درجه سانتیگراد

3)     رطوبت : 98 درصد

4)     نور : کاملا تاریک

5)     تعداد تعویض هوا : 3 تا 4 بار در ساعت

 

نکات مهم :

1)     روز چهاردهم (که در حدود 70 درصد محیط سفید شده ) باید خاک پوششی داده شود.

2)  از روز 14 تا روز 20 هر دوازده ساعت یک بار و در هر بار 1.5 لیتر آب به ازای هر 100 کیلوگرم کمپوست بصورت اسپری باید بر روی خاک ریخته شود.

3)  از روز بیستم به بعد تا زمانی که اندام زایشی مشاهده نشده است هر زمانی که خشکی ظهور نمود نیز می توان آب پاشی نمود.

4)     اندام زایشی در حدود روز 28 ظهور می نماید.

5)     کلا 3 چین اقتصادی می توان برداشت نمود.

6)      فاصله هر چین 7 تا 10 روز می باشد.

7)     در ایران (وضعیت سنتی) تا 15 درصد وزن کمپوست، قارچ می توان کشت نمود.

8)     زمان تهیه بذر و کمپوست باید طوری تنظیم شود که به محض آماده شدن مصرف شوند.

9)     قطر هر کیسه 55 سانتیمتر تا ارتفاع 40 سانتیمتری از کیسه با کمپوست بذر زده شده پر می شود.

10) در زمانی که کلاهک به 4 تا 8 سانتیمتر رسید می توان آن را درو نمود.

11) نحوه دروی آن به این صورت می باشد: ابتدا با انگشتان شست،اشاره و انگشت بزرگ کلاهک قارچ را می گیریم کمی فشار به سمت کمپوست سپس با یک نیم دور به سمت بالا می کنیم.

12) ته قارچ را با یک وسیله تیز می بریم.

13) در انتها باقیمانده قارچ را از بستر خارج، سطح بستر را درست کرده و آن را آبیاری می کنیم.

14) قارچ درجه یک قارچی می گویند که کلاهک کاملا بسته باشد (دکمه ای ).

15) قارچ درجه دو قارچی می گویند که کلاهک آن باز شده اما لاملهای آن مشخص نباشد.

16) قارچ درجه سه قارچی می گویند که کلاهک آن کاملا باز شده باشد (چتری).

17) در یک کارگاه سعی می شود 80 درصد قارچها درجه یک باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۵ساعت 14:37  توسط مهندس مجتبی خطیبی  |